Licentie zwem ABC

De Deurnese Watervrienden zijn in het bezit van de Licentie Zwem-ABC.


Dit betekent dat we voldoen aan de kwaliteitseisen om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de nationale zwemdiploma’s die worden uitgegeven door NPZ | NRZ.
Voor u is dit het teken dat u kiest voor een kwalitatief hoogwaardige zwemopleider.
 

De Licentie Zwem-ABC houdt het volgende in:

  • De zwemlesgevende is gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
  • De zwemlesaanbieder werkt volgens de Gedragscode Zwembranche.
  • De zwemlesgevende is voldoende opgeleid.
  • Er is een zwemlesplan.
  • Ouders hebben zicht op de vorderingen van het kind tijdens de zwemles.
  • Er is een ongevallenregistratie.
  • Er is een klachtenprocedure.
  • Bij elk moment van diplomazwemmen is een gelicentieerde examinator aanwezig.
  • Tijdens het diplomazwemmen is steekproefsgewijs een gedelegeerde namens het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ aanwezig.

Lees meer over de licentie Zwem-ABC :    www.allesoverzwemles.nl       en      www.npz-nrz.nl
Terug naar boven