Lidmaatschap

Inschrijving

Met de button Lid worden kunt u zich aanmelden als nieuw lid van onze vereniging. Voor cliënten van stichting Leergeld is er een aparte procedure. Vul het inschrijfformulier volledig in en klik op versturen. Via e-mail ontvangt u het bewijs van inschrijving. U krijgt later een apart mailtje wanneer de zwemlessen starten.
Zwemlessen voor kinderen vanaf 4 jaar
Kinderen van 4 jaar of ouder, kunnen starten met leren zwemmen op de eerst mogelijke instroomdag. Soms is er een wachtlijst, maar die proberen wij altijd tot een minimum te beperken.

Leergeld Deurne

Als de inschrijving via Stichting Leergeld Deurne gaat kunt u op het zwembad tijdens de Watervrienden uren, aan onze informatiebalie het speciale Leergeld inschrijfformulier opvragen. (inschrijving via de website is niet mogelijk)

Na goedkeuring door Stichting Leergeld Deurne kunt u het inschrijfformulier tijdens de Watervrienden uren aan onze informatiebalie afgeven. U krijgt later een apart bericht wanneer de zwemlessen starten.

De contributie van de Deurnese Watervrienden

Categorieën Contributie Toelichting
Leden € 18,50 Basislidmaatschap
Leden 65+ € 16,65 Basis - 10%
Wedstrijdzwemmen € 21,00 Basis + € 2,50
Synchroonzwemmen € 20,75 Basis + € 2,25
Reddingsbrigade € 20,50 Basis + € 2,00
Medewerkers € 4,90  
Officials en Buddies € 1,65  
Rustende leden € 3,00  

Toelichting op de contributie
  • Elk lid betaalt een basiscontributie die afhankelijk is van de categorie waarin zij vallen binnen onze vereniging.
  • Indien van toepassing, wordt de basiscontributie verhoogd met een bedrag per zwemonderdeel, voor onze afdelingen; Wedstrijdzwemmen, Synchroonzwemmen en Reddingsbrigade.
  • Er is een aangepaste contributie voor kaderleden en ereleden.
  • Afschrijving van de contributie wordt aan het begin van elke maand via automatische incasso uitgevoerd. (met uitzondering van de maand juli)

Starten van de zwemlessen

U krijgt via e-mail een bericht wanneer de zwemlessen starten. Op zaterdag ligt dan een lidmaatschapskaart klaar bij de uurleider in het bad, en op de andere dagen bij de lesgever of aan de informatiebalie van de Watervrienden. Met deze lidmaatschapskaart  krijgt u toegang tot het bad. Vanaf dat moment gaat de inning van de contributie van start.

Rustend lid

Iedereen die tijdelijk stopt met zwemmen, maar wel verbonden wil blijven met de vereniging, kan rustend lid worden. Hierbij valt te denken aan langdure ziekte, buitenland studie, zwangerschap, e.d.
Zodra u weer gaan zwemmen meldt u dat altijd en direct bij de informatiebalie van de Watervrienden en de normale contributie wordt weer hervat.

Opzeggen van het lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap gebeurt door het inleveren van de lidmaatschapskaart aan de informatiebalie van de Watervrienden. U krijgt daarna via e-mail een bericht als bewijs van uitschrijving.
Kalender
zaterdag 3 oktober 2020
Agenda Kijkdag De Wiemel
zondag 4 oktober 2020
Agenda Figuurdrijfkampioenschappen
zondag 15 november 2020
Agenda Synchroonzwemmen, centraal diplomazwemmen
zaterdag 5 december 2020
Agenda Kijkdag De Wiemel
Terug naar boven