Lidmaatschap

Inschrijving

Met de button Lid worden kunt u zich aanmelden als nieuw lid van onze vereniging. Voor cliënten van stichting Leergeld is er een aparte procedure. Vul het inschrijfformulier volledig in en klik op versturen. Via de mail ontvangt u het bewijs van inschrijving. U krijgt later een apart mailtje wanneer de zwemlessen starten.
Zwemlessen voor kinderen vanaf 4 jaar
Kinderen van 4 jaar of ouder, kunnen starten met leren zwemmen op de eerst mogelijke instroomdag. Soms is er een wachtlijst, maar die proberen wij altijd tot een minimum te beperken.

Leergeld Deurne

Als de inschrijving via Stichting Leergeld Deurne gaat kunt u op het zwembad tijdens de Watervrienden uren, aan onze informatiebalie het speciale Leergeld inschrijfformulier opvragen. (inschrijving via de website is niet mogelijk)

Daarna moet Stichting Leergeld Deurne hier eerst de goedkeuring aan geven. Na goedkeuring kunt u het inschrijfformulier tijdens de Watervrienden uren aan onze informatiebalie afgeven.

De contributie van de Deurnese Watervrienden

Categorieën Contributie Toelichting
Leden € 18,50 Basislidmaatschap
Leden 65+ € 16,65 Basis - 10%
Wedstrijdzwemmen € 21,00 Basis + € 2,50
Synchroonzwemmen € 20,75 Basis + € 2,25
Reddingsbrigade € 20,50 Basis + € 2,00
Medewerkers € 4,90  
Officials en Buddies € 1,65  
Rustende leden € 3,00  

Toelichting op de contributie
  • Elk lid betaalt een basiscontributie die afhankelijk is van de categorie waarin zij vallen binnen onze vereniging.
  • Indien van toepassing, wordt de basiscontributie verhoogd met een bedrag per zwemonderdeel, voor onze afdelingen; Wedstrijdzwemmen, Synchroonzwemmen en Reddingsbrigade.
  • Er is een aangepaste contributie voor kaderleden en ereleden.
  • De afschrijving van de contributie wordt aan het begin van elke maand, met uitzondering van de maand juli, via automatische incasso uitgevoerd. 

Starten van de zwemlessen

U krijgt bericht wanneer de zwemlessen starten. Er ligt dan een lidmaatschapskaart klaar bij de uurleider in het bad. Met deze lidmaatschapskaart  krijgt u toegang tot het bad. Vanaf dat moment gaat de inning van de contributie van start.

Rustend lid

Iedereen die tijdelijk stopt met zwemmen, maar wel verbonden wil blijven met de vereniging, kan rustend lid worden. Hierbij valt te denken aan langdure ziekte, buitenland studie, zwangerschap, e.d.
Zodra u weer gaan zwemmen meldt u dat altijd en direct bij de informatiebalie van de Watervrienden en de normale contributie wordt weer hervat.

Opzeggen van het lidmaatschap

Dit kan door het inleveren van de lidmaatschapskaart aan de informatiebalie van de Watervrienden. U krijgt daarna een e-mailbericht als bewijs van uitschrijving.
Kalender
zaterdag 14 maart 2020
Agenda Diplomazwemmen Examens De Wiemel
zondag 15 maart 2020
Agenda Wedstrijdzwemmen - Landelijke Zwem Competitie Valkenswaard
Agenda Synchroonzwemmen, centraal diplomazwemmen De Wiemel
woensdag 18 maart 2020
Agenda Algemene ledenvergadering 2020 20:00 zaal Van de Putten, Milhezerweg 2 in Deurne
zaterdag 21 maart 2020
Agenda Internationale Masters wedstrijd De Wiemel
Terug naar boven