Lidmaatschap

Inschrijving

Met de button Lid worden kunt u zich aanmelden als nieuw lid van onze vereniging. Vul het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in en klik als laatste op versturen. Via mail ontvangt u het bewijs van inschijving. U krijgt later een apart bericht wanneer de zwemlessen starten.
Zwemlessen voor kinderen vanaf 4 jaar
Kinderen van 4 jaar of ouder, kunnen starten met leren zwemmen op de eerst mogelijke instroomdag. Soms is er een wachtlijst, maar die proberen wij altijd tot een minimum te beperken.

Leergeld Deurne

Als de contributie via Stichting Leergeld Deurne veloopt kunt u op het zwembad tijdens de Watervrienden uren, aan onze informatiebalie het speciale Leergeld inschrijfformulier opvragen. 
Daarna moet Stichting Leergeld Deurne hier eerst de goedkeuring aan geven. Een dringend advies om het inschrijfformulier direct op het kantoor van Leergeld Deurne in te vullen, want zij hebben dat klaar liggen. Na goedkeuring kunt u het inschrijfformulier tijdens de Watervrienden uren aan onze informatiebalie afgeven. U kunt het Leergeld inschrijfformulier ook zelf downloaden, uitprinten en invullen.
De inschrijving via de website is voor Leergeld niet mogelijk.

De contributie van de Deurnese Watervrienden

Categorieën Contributie Toelichting
Leden € 18,50 Basislidmaatschap
Leden 65+ € 16,65 Basis - 10%
Wedstrijdzwemmen € 21,00 Basis + € 2,50
Synchroonzwemmen € 20,75 Basis + € 2,25
Reddingsbrigade € 20,50 Basis + € 2,00
Medewerkers € 4,90  
Officials en Buddies € 1,65  
Rustende leden € 3,00  

Toelichting op de contributie
  • Een lid betaalt altijd de basiscontributie.
  • Indien van toepassing, wordt de basiscontributie verhoogd met een bedrag per zwemonderdeel, voor de volgende afdelingen: Wedstrijdzwemmen, Synchroonzwemmen en Reddingsbrigade.
  • Er is een aangepaste contributie voor kaderleden en ereleden.
  • De afschrijving van de contributie wordt aan het begin van elke maand via automatische incasso uitgevoerd. (met uitzondering van de maand juli) Meer informatie over automatische incasso vindt u hier.

Starten van de zwemlessen

U krijgt bericht wanneer de zwemlessen starten. Er ligt dan een lidmaatschapskaart klaar bij de uurleider in het bad. Met deze lidmaatschapskaart  krijgt u toegang tot het bad. Vanaf dat moment gaat de inning van de contributie van start.

Rustend lid

Iedereen die tijdelijk stopt met zwemmen, maar wel verbonden wil blijven met de vereniging, kan rustend lid worden. Hierbij valt te denken aan langdure ziekte, buitenland studie, zwangerschap, e.d.
Als u weer gaan zwemmen meldt u dat bij de informatiebalie van de Watervrienden en de normale contributie wordt weer hervat.

Opzeggen van het lidmaatschap

Dit kan door het inleveren van de lidmaatschapskaart aan de informatiebalie van de Watervrienden. U krijgt daarna een e-mailbericht als bewijs van uitschrijving.
Terug naar boven