Sociale veiligheid

Zwemvereniging de Deurnese Watervrienden wil ieder lid de optimale mogelijkheden bieden te genieten van de zwemsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, waar men respectvol met elkaar omgaat en waar ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie niet getolereerd worden.

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas overal voor: op school, in de straat, thuis, op het werk, maar ook bij sportverenigingen. Om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen onze zwemvereniging zoveel mogelijk te verkleinen hebben we preventieve maatregelen genomen, die beschreven zijn in ons ´Beleidsplan Sociaal Veilige Sportomgeving´.

Om elk lid de mogelijkheid te bieden te sporten in een veilig sportklimaat zijn er omgangsregels opgesteld die gelden voor alle leden en bezoekers van onze zwemvereniging. Men kan elkaar aanspreken op gedrag dat niet past binnen de geformuleerde regels. Kijk ook naar onze omgangsregels.

In de sport is de relatie tussen begeleider en sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Deze gedragsregels zijn, anders dan de omgangsregels, afdwingbaar. Als één of meerdere gedragsregels overtreden worden dan zal het bestuur ingrijpen en de nodige maatregelen treffen.
Zie ook de Gedragsregels voor begeleiders in de sport.

Iedereen die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag kan terecht bij de Vertrouwenscontactpersoon van de Deurnese Watervrienden. Klik  hier  voor informatie over de rol van de Vertrouwenscontactpersoon. 
Onze vertrouwenscontactpersoon is te bereiken onder het mobiele nummer:  06 12413999 of via e-mail:  vertrouwenscontactpersoon@deurnesewatervrienden.nl

Er is ook altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. Dit zijn deskundige hulpverleners van buiten de vereniging waar ieder lid van onze vereniging een beroep op kan doen omtrent zaken met betrekking tot (twijfel over) ongewenst gedrag en seksuele intimidatie.
Kijk voor meer informatie op:  www.nocnsf.nl/sportenintegriteit.

Het meldpunt van NOC*NSF is te bereiken per telefoon op: 0900 202 5590 en bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 22:00 uur en op zaterdag van 12:00 uur tot 16:00 uur.
 
Terug naar boven