Sociale veiligheid

Zwemvereniging de Deurnese Watervrienden wil ieder lid de optimale mogelijkheden bieden te genieten van de zwemsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, waar men respectvol met elkaar omgaat en waar ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie niet getolereerd worden.
Om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen onze zwemvereniging zoveel mogelijk te verkleinen hebben we preventief maatregelen genomen om dit te voorkomen.

Omgangsregels binnen onze vereniging
Om elk lid de mogelijkheid te bieden te sporten in een veilig sportklimaat zijn er omgangsregels opgesteld die gelden voor alle leden en bezoekers van onze zwemvereniging. Men kan elkaar aanspreken op gedrag dat niet past binnen de omgangsregels van onze vereniging.

Gedragsregels voor begleiders in de sport
In de sport is de relatie tussen begeleider en sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport de Gedragsregels voor begeleiders in de sport vastgesteld. Hier worden de grenzen aangegeven in het contact tussen begeleider en sporter. Deze gedragsregels zijn anders dan de omgangsregels, afdwingbaar. Bij overtreding zal het bestuur ingrijpen en de nodige maatregelen treffen.

De vertrouwenscontactpersoon van de Deurnese Watervrienden.
Iedereen die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag kan terecht bij deze contactpersoon.
Mobiele nummer: 06 - 12 413 999.  E-mail: vertrouwenscontactpersoon@deurnesewatervrienden.nl
Klik hier  voor informatie over de rol van de Vertrouwenscontactpersoon. 

Nationale sportorganisatie NOC*NSF  (www.nocnsf.nl/sportenintegriteit)
Er is ook altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. Dit zijn deskundige hulpverleners van buiten de vereniging waar ieder lid van onze vereniging een beroep op kan doen omtrent zaken met betrekking tot (twijfel over) ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. Het meldpunt van NOC*NSF is te bereiken per telefoon op: 0900 202 5590 en bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 22:00 uur en op zaterdag van 12:00 uur tot 16:00 uur.
 
Kalender
zaterdag 3 oktober 2020
Agenda Kijkdag De Wiemel
zondag 4 oktober 2020
Agenda Figuurdrijfkampioenschappen
zondag 15 november 2020
Agenda Synchroonzwemmen, centraal diplomazwemmen
zaterdag 5 december 2020
Agenda Kijkdag De Wiemel
Terug naar boven